Liên hệ chúng tôi
Zhang Peifeng

Số điện thoại : 13953400544

Dây chuyền sản xuất

DEZHOU AOXIN AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

DEZHOU AOXIN AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

DEZHOU AOXIN AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Nghiên cứu và phát triển

DEZHOU AOXIN AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 0

DEZHOU AOXIN AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 1

DEZHOU AOXIN AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 2

DEZHOU AOXIN AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 3

DEZHOU AOXIN AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 4